Kursy dla dzieci w wieku od 10 do 14 lat

Beginners 1 – kurs języka angielskiego na poziomie A1 dla uczniów klasy IV -tej.

Zajęcia rozwijają wszystkie umiejętności językowe danej grupy wiekowej, z naciskiem na praktyczne stosowanie wprowadzonych struktur gramatycznych i leksykalnych, a zwłaszcza na rozwój umiejętności mówienia i rozumienia języka mówionego i pisanego.

Kurs prowadzony w dwóch trybach:

 • Standard: 1 godzina (60 minut) w tygodniu, cena 200 zł/ miesięcznie (średnio 4 zajęcia miesięcznie)
 • Intensive: 2 godziny w tygodniu, cena 360 zł/ miesięcznie (średnio 8 zajęć miesięcznie)

Liczebność grupy: 7-10 osób

Beginners 1+ – Kurs języka angielskiego na poziomie A1-A1+ dla uczniów klasy V-tej.

Zajęcia rozwijają wszystkie umiejętności językowe danej grupy wiekowej, z naciskiem na praktyczne stosowanie wprowadzonych struktur gramatycznych i leksykalnych, a zwłaszcza na rozwój umiejętności mówienia i rozumienia języka mówionego i pisanego.

Kurs prowadzony w dwóch trybach:

 • Standard: 1 godzina (60 minut) w tygodniu, cena 200 zł/ miesięcznie (średnio 4 zajęcia miesięcznie)
 • Intensive: 2 godziny w tygodniu, cena 360 zł/ miesięcznie (średnio 8 zajęć miesięcznie)

Liczebność grupy: 7-10 osób

Beginners 2 – Kurs języka angielskiego na poziomie A1+-A2 dla uczniów klasy VI-tej.

Zajęcia rozwijają wszystkie umiejętności językowe danej grupy wiekowej, z naciskiem na praktyczne stosowanie wprowadzonych struktur gramatycznych i leksykalnych, a zwłaszcza na rozwój umiejętności mówienia i rozumienia języka mówionego i pisanego.

Kurs prowadzony w dwóch trybach:

 • Standard: 1 godzina (60 minut) w tygodniu, cena 200 zł/ miesięcznie (średnio 4 zajęcia miesięcznie)
 • Intensive: 2 godziny w tygodniu, cena 360 zł/ miesięcznie (średnio 8 zajęć miesięcznie)

Liczebność grupy: 7-10 osób

Beginners 2+ – Kurs języka angielskiego na poziomie A2-A2+ dla uczniów klasy VII-ej.

Zajęcia rozwijają wszystkie umiejętności językowe danej grupy wiekowej, z naciskiem na praktyczne stosowanie wprowadzonych struktur gramatycznych i leksykalnych, a zwłaszcza na rozwój umiejętności mówienia i rozumienia języka mówionego i pisanego.

Kurs prowadzony w dwóch trybach:

 • Standard: 1 godzina (60 minut) w tygodniu, cena 200 zł/ miesięcznie (średnio 4 zajęcia miesięcznie)
 • Intensive: 2 godziny w tygodniu, cena 370 zł/ miesięcznie (średnio 8 zajęć miesięcznie)

Liczebność grupy: 7-10 osób

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

Kurs języka angielskiego przeznaczony dla uczniów klas VIII-mych, przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego

Na zajęciach uczniowie:

 • powtórzą i utrwalą materiał niezbędny do zdania testu
 • przećwiczą wszystkie typy zadań, przyzwyczają się do formuły egzaminu, jego instrukcji i czyhających na kazdym kroku zmyłek
 • raz w miesiącu przejdą przez próbny egzamin, by przygotować się zarówno fizycznie jak i mentalnie do prawdziwego testu

Kurs prowadzony w dwóch trybach:

 • Standard: 1 godzina (60 minut) w tygodniu, cena 200 zł/ miesięcznie (średnio 4 zajęcia miesięcznie)
 • Intensive: 2 godziny w tygodniu, cena 370 zł/ miesięcznie (średnio 8 zajęć miesięcznie)

Liczebność grupy: 7-10 osób